ponad 40 000 świateł od 50 € darmowa wysyłka 2% zniżki przy płatności z góry
 Hotline: +49202 / 283 84 59 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie jesteś zobowiązany do podania danych. Niedostarczenie nie ma żadnych konsekwencji. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie podano żadnych innych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych.
Za każdym razem, gdy odwiedzamy naszą stronę internetową, dane użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hosta / dostawcy usług IT za pośrednictwem przeglądarki internetowej i przechowywane w danych dziennika (tak zwane pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują np. nazwa strony, do której uzyskano dostęp, data i godzina dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i żądający dostawca. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszeniu naszej oferty.
 

Zamówienia na konto klienta

konto klienta
Podczas otwierania konta klienta zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie tam określonym. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody, dopóki jej nie cofniesz. Twoje konto klienta zostanie następnie usunięte.


Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówień
Składając zamówienie, zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetwarzania twojego zamówienia oraz do przetworzenia twoich zapytań. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Brak udostępnienia oznacza, że ​​nie można zawrzeć umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest wymagany do wykonania umowy z tobą.
Twoje dane zostaną przekazane, na przykład, firmom spedycyjnym i dostawcom dropshipping, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień i wybranym przez ciebie dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum.
 

Kontakt Recenzje Newsletter

Gromadzenie i przetwarzanie podczas korzystania z formularza kontaktowego
Korzystając z formularza kontaktowego, zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w zakresie, który podasz. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Przesyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody, dopóki jej nie cofniesz. Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojego żądania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Zbieranie danych po napisaniu komentarza
Komentując artykuł lub wkład, zbieramy twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) tylko w zakresie, który podasz. Przetwarzanie ma na celu umożliwienie komentowania i wyświetlania komentarzy. Przesyłając komentarz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody, dopóki jej nie cofniesz. Twoje dane osobowe zostaną następnie usunięte.

Po opublikowaniu komentarza podana nazwa i adres e-mail zostaną opublikowane.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
Używamy Twojego adresu e-mail, niezależnie od umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynu, pod warunkiem, że wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody do odwołania. Możesz zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z listy mailingowej.


Zarządzanie towarami dostawcy usług spedycyjnych

Przekazywanie adresu e-mail firmom spedycyjnym w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki
W ramach umowy przekazujemy Twój adres e-mail firmie transportowej. Celem przelewu jest poinformowanie Cię o statusie wysyłki e-mailem. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO za Twoją zgodą na zamówienie. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub firmę transportową, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody do odwołania.

Korzystanie z zewnętrznego systemu ERP
Korzystamy z systemu ERP do przetwarzania zamówień w kontekście przetwarzania zamówień. W tym celu Twoje dane osobowe zgromadzone podczas zamówienia zostaną przesłane na adres
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
transmitowane.

 

usług płatniczych

Korzystanie z PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal. Można to znaleźć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Korzystanie z PayPal Express
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Express od PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal”). Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie oferowania płatności za pośrednictwem usługi płatności PayPal Express. Aby zintegrować tę usługę płatniczą, PayPal musi gromadzić, zapisywać i analizować dane (np. Adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizację urządzenia) podczas odwiedzania strony internetowej. W tym celu można również wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego przeważnie uzasadnionego interesu w zorientowanej na klienta ofercie różnych metod płatności. Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych.
Po wybraniu i użyciu usługi PayPal Express dane wymagane do przetworzenia płatności zostaną przesłane do PayPAl, aby umożliwić wykonanie umowy z tobą za pomocą wybranej metody płatności. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności PayPal Express znajduje się w powiązanej deklaracji o ochronie danych tutaj.

 

ciastka
 
Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła witrynę internetową, plik cookie można zapisać w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu witryny.
 
Pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze. Masz zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, możesz zostać powiadomiony przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie zdecydować, czy je zaakceptować i zapobiec przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Chcielibyśmy jednak zauważyć, że możesz wtedy nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie.
 
Pod poniższymi linkami możesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach (w tym je dezaktywować):
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile w poniższym oświadczeniu o ochronie danych nie określono inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki, nawet po zmianie stron, i oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
 
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego i skutecznego projektowania naszej oferty.
Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych.
 

Analiza reklamy

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics od Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest osobą odpowiedzialną za Twoje dane. Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy analizie tej witryny i jej odwiedzających, a także w celach marketingowych i reklamowych. W tym celu Google wykorzysta informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz do zapewnienia operatorowi strony innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Między innymi Gromadzone są następujące informacje: adres IP, data i godzina wizyty na stronie, ścieżka kliknięcia, informacje o przeglądarce i używanym urządzeniu, odwiedzane strony, adres URL strony odsyłającej (strona, przez którą uzyskałeś dostęp do naszej witryny) ), Dane dotyczące lokalizacji, działania związane z zakupami. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie takie jak pliki cookie, przechowywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez to na temat korzystania z tej strony są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie. Spowoduje to skrócenie twojego adresu IP od Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany tylko na serwer Google w USA i tam skrócony w wyjątkowych przypadkach.
Google certyfikuje się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ukierunkowanym i dostosowanym do potrzeb projekcie strony internetowej. Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych.
Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie rezygnacji uniemożliwiają przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny. Musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń, aby uzyskać kompleksowy efekt. Jeśli usuniesz plik cookie rezygnacji, zapytania będą ponownie wysyłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Dezaktywuj Google Analytics.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/ oraz na stronie https: / /policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Korzystanie z Pixela Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingowej „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Aplikacja służy do kierowania odwiedzających do witryny za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie wdrożono tag remarketingowy z Facebooka. Ten tag łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka podczas odwiedzania strony internetowej. To informuje serwer Facebook, które z naszych stron odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do twojego osobistego konta użytkownika Facebook. Gdy odwiedzasz portal społecznościowy Facebook, zobaczysz spersonalizowane, powiązane z zainteresowaniami reklamy na Facebooku. Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Facebook certyfikował się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych. Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, aby kierować reklamy na użytkowników za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych. Tutaj możesz wyłączyć funkcję remarketingu „Odbiorcy niestandardowi”. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, swoich praw w tym zakresie i możliwościach ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.


Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads
Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” oraz, w tym kontekście, śledzenia konwersji (ocena kampanii na stronie). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest osobą odpowiedzialną za Twoje dane. Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.
Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Google certyfikuje się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, aby kierować reklamy do użytkowników witryny za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych.
Możesz wyłączyć spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklamowych Google. Instrukcje na ten temat można znaleźć na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Alternatywnie, możesz zapobiec wykorzystaniu plików cookie przez zewnętrznych dostawców, dzwoniąc na stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dodatkowe informacje na temat rezygnacji, o których tam mowa. Nie będziesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnej grupy docelowej” firmy Google Inc.
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnej grupy docelowej” Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest osobą odpowiedzialną za Twoje dane. Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Aplikacja służy do analizy zachowania i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie służą do rejestrowania wizyt na stronie internetowej i anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny. Nie ma przechowywania danych osobowych odwiedzających stronę internetową. Jeśli odwiedzisz inną witrynę w poniższej sieci reklamowej Google, zobaczysz reklamy, które najprawdopodobniej uwzględnią wcześniej dostępne produkty i obszary informacyjne.
Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Google certyfikuje się zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i dlatego zobowiązuje się do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności ustawienie plików cookie, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu, aby kierować reklamy do użytkowników witryny za pomocą reklam opartych na zainteresowaniach. Masz prawo z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji w dowolnym momencie do Art. 6 ust. 1 lit. sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o RODO dotyczące Twoich danych osobowych.
Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostępną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternatywnie możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie stronom trzecim, wywołując stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dodatkowe informacje na temat rezygnacji, o których tam mowa.
Więcej informacji na temat remarketingu Google i powiązanej deklaracji ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/
 

Wtyczki


Korzystanie z Menedżera tagów Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Menedżera tagów Google firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) jest osobą odpowiedzialną za Twoje dane. Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Ta aplikacja zarządza tagami JavaScript i HTML, które służą w szczególności do wdrażania narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy zaprojektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby.
Sam Google Tag Manager nie zapisuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia to jednak uruchamianie kolejnych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.
 

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po zakończeniu umowy dane będą przechowywane przez czas trwania okresu gwarancji, a następnie uwzględniane będą prawne, w szczególności podatkowe i handlowe, okresy przechowywania, a następnie usuwane po terminie, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa wynikające z art. 15–20 RODO w sprawie: Prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Ponadto masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przetwarzaniu w celu reklamy bezpośredniej, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Skontaktuj się z nami na życzenie. Dane kontaktowe można znaleźć w naszym wydawnictwie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

prawo
Podane tutaj przetwarzanie danych osobowych oparte jest na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji.
Po rozpatrzeniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po zgłoszeniu sprzeciwu przestajemy przetwarzać dane w celu bezpośredniej reklamy.

ostatnia aktualizacja: 23.10.2019

Zuletzt angesehen